Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, които уреждат взаимоотношенията между Потребителите / Клиентите на електронния магазин Twinity.bg за покупка на стоки. Тези условия обвързват всички потребители и Клиенти. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта Twinity.bg Потребителят / Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1.1. Под “ПОТРБИТЕЛ / КЛИЕНТ” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата Twinity.bg на своя компютър. "Потрибител” / "Клиент" е дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.
1.2. "ТЪРГОВЕЦА" е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.
1.3. Под “ПОРЪЧКА” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Клиента / Потребителя. Поръчката може да бъде със статус „одобрена” , когато е окончателно потвърдена по имейл или телефон от Потребителя. Поръчката може да бъде със статус „непотвърдена” , когато е получена от Twinity.bg по имейл, но не е окончателно потвърдена.
1.4. "ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко - продажба на стока между Търговец и Клиент.
1.5. "КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги. Интернет магазина Twinity.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
2.1. Разглеждането на елктронния магазин Twinity.bg е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.
2.2. За да се пазарува от електронния магазин Twinity.bg, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.
2.3. В електронния магазин Twinity.bg на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на Twinity.bg да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока.
2.4. Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.
2.5. При изчерпване на материалите за изработката на моделите Twinity.bg си запазва правото да променя платовете със сходни, без изришното информиране и съгласие от страна на Клиентите.
2.6. Към всеки продукт в онлайн магазина Twinitybg има бутон „Купи”. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална "пазарска кошница" на Потребителя. Съдържанието на кошницата се запазва за 30 минути, докато Потребителят реши да премине към покупка на стоките. Потребителят може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае.

3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ
3.1. За да се направи поръчка на електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:
3.1.1. валиден адрес на своя електронна поща.
3.1.2. вярно попълнен адрес за доставка на стоката.
3.1.3. вярно попълнени данни за контакт - две имена, телефон.
3.2. Поръчката се активира, т.е. заявява се на електронния магазин чрез натискане на бутона „Потвърди”, който се появява, след като първо е избран поне един продукт чрез бутона „Купи”.
3.3. При направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката на посочените от него имейл адрес или мобилен телефон, като в потвърждението се посочва номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката.
3.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.
3.5. Поръчки в електронния магазин Twinity.bg се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
3.5.1. Работното време на телефонните консултантите на онлайн магазин Twinity.bg е 10 часа, 5 дни в седмицата от понеделник до петък, от 09:00 до 19:00 часа, а в събота от 09.30 до 16.00 часа. Онлайн консултации относно продукти през другите форми за контакт могат да бъдат извършвани по всяко време (включително и в почивни дни).
3.5.2. Всички поръчки, направени до 16.00 ч., се обработват на същия ден, но се изпращат след контакт с клиента и уговаряне на детайлите по времето за доставка на продукта (стоката)
3.5.3. Всички поръчки, направени след 16:00 ч., обикновено се обработват на следващия работен ден.
3.6. Поръчки, получени без коректни данни на Клиента (Потребителя) или липсващи такива, се анулират поради невъзможност да бъдат изпълнени. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”.

4. ПЛАЩАНЕ
4.1. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по два начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.
4.1.1. С „наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката;
4.1.2. По банков път, като за целта е нужно да се свържите с нас.

5. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ
5.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 дни от получаване на стоката.
5.2. Twinity.bg си запазва правото за отказ на рекламация при неправилно и несъответствие с етикетите третиране на продуктите.
5.3. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.
5.4. При индивидуална поръчка на модел с цвят различен от наличните в колекцията или при изработка по индивидуалните му мерки Клиентът няма право на замяна и връщане на модела.
5.5. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява изцяло платената сума по посочена от него банкова сметка в срок до 15 /петнадесет/ дни от упражняването по имейл на правото на отказ от договора. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по изречение първо, отказът от договора не произвежда действие.
5.6. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
- производствени дефекти на стоката.
- констатирани липси на части от стоката.
- несъответствие с обявения размер.
5.7. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.
5.8. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
- Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, носена, прана, гладена).
- Запазена оригинална опаковка и етикети.
5.9. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи единствено след предизвестие от страна на клиента на телефон +359 877 894 924 за уточняване на подробностите по връщането на стоката.
5.10. При отказ, рекламация или връщане на стоката транспортните разходи и таксите са за сметка на Клиента. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Клиента и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин или на Продавача.

6. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
6.1. Цялото съдържание, включително но не само статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на Twinity.bg или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което Twinity.bg притежава разрешение за ползване.
6.2. Потребителят или Клиентът не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на Twinity.bg, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън Twinity.bg, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на Twinity.bg.
6.3. Всяко Съдържание, до което Потребителя или Клиент има или получава достъп е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между Twinity.bg и Потребителя или Клиента или друга страна или пък няма изрично упоменаване от страна на Twinity.bg към въпросното съдържание за използването му.
6.4. Потребителя или Клиент може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.
6.5. Ако Twinity.bg даде на Потребител или Клиент правото да използва Съдържание съгласно отделно споразумение, до което Потребителя/Клиентът има или придобива достъп, различаващ се от описания в този документ, правото се простира само до съдържанието дефинирано в споразумението, само докато съдържанието е налично на Интернет страницата или в рамките на уговорения в споразумението период според условията, упоменати в споразумението само в случай че съществува и не представлява поверителна информация дадена от Twinity.bg на дадения Потребител, Клиент или други трети лица, които притежават или придобиват достъп до прехвърленото съдържание по всякакъв начин, който достъп може да бъде оттеглен по всякакъв начин по време на или след изтичане на споразумението за ползване.
6.6. Никакво Съдържание, прехвърлено към Потребител или Клиент посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от Член или Клиент чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за Twinity.bg и / или служителя на Twinity.bg, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание.
6.7. Всяко използване на Съдържание за други цели освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

7. ОБРАТНА ВРЪЗКА
Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с Twinity.bg, да прави поръчки на стоки, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация на телефон +359 988 353 247. Рабтното време на Телефонния Консултант на сайта е от понеделник до петък, от 09:00 до 19:00 часа, а в събота от 09.30 до 16.00 часа.
Онлайн консултации относно продукти, въпроси и поръчки през другите форми за контакт е-mail: office@Twinity.bg или контакната форма на сайта могат да бъдат извършвани по всяко време (включително и в почивни дни).

8. ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
8.1. Twinity.bg си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и на нейното съдържание без предварително известяване на Членовете или Клиентите.
8.2. Twinity.bg не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.